Biblioteca Școlii Profesionale or.Florești

Biblioteca digitală
Organizarea biliotecii Școlii Profesionale
Strategia de dezvoltare a bibliotecii
Raport statistic 2021 bibliotecă
Planu de activitate2022-2023
Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii 2022
Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Bibliotecii-din-SP-Floresti 2014
Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul bibliotecii școlii
Regulamentul de gestiune a colcețiilor bibliotecii
Regulamentul de folosire a calculatoarelor
Acord de prteneriat și colaborare
Politici de dezvoltare a resurselor informaționale
Politici de cercetare

Biblioteca  Școlii Profesionale or.Floreşti oferă servicii şi produse informaţionale destinate utilizatorilor, contribuind la îmbunătăţirea dezvoltării personale a acestora.
Toate serviciile prestate de bibliotecă sunt oferite gratuit utilizatorilor.

Servicii prestate gratuit

 1. Servicii documentare
 2. Acces liber nelimitat la resursele documentare ale bibliotecii;
 3. Consultarea documentelor şi resurselor informaţionale în spaţiul bibliotecii;
 4. Împrumut de publicaţii la domiciliu;
 5. Prelungirea termenului de împrumut a documentelor, inclusiv prin telefon sau e-mail;
 6. Împrumutul documentelor destinate sălii de lectură pentru zilele fără program;
 7. Împrumutul interbibliotecar raional;

II.Servicii informaţionale

 1. Acces la resursele de referinţe;
 2. Cercetări bibliografice tematice;
 3. Informaţii factologice;
 4. Reviste bibliografice;
 5. Activităţi de informare.

III. Servicii electronice

 1. Acces Internet;
 2. Acces on-line la Biblioteca digitală;
 3. Site-ul Web al bibliotecii;
 4. Asistenţă în căutarea, găsirea, selectarea şi utilizarea resurselor de informare şi documentare;
 5. Esistenţă în evaluarea calităţii surselor informaţionale;
 6. Consultare a documentelor electronice;
 7. Serviciilor electronice la cerere;
 8. Posibilităţi de tehnoredactare şi copiere pe suport electronic a documentelor;

 IV Servicii de comunicare

 1. Înregistrarea utilizatorului;
 2. Vizitarea bibliotecii;
 3. Orientarea, ghidarea, consultarea utilizatorului;
 4. Consultarea individuală şi în grup a documentelor;
 5. Activităţi cultural-ştiinţifice (lansări de carte, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, expoziţii de carte etc.)
 6. Facilităţi de fotocopiere a materialelor din colecţiile bibliotecii.

 V Servicii contra plată:

 1. Servirea utilizatorului nespecific (care nu este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii);
 2. Copiere (fotocopiere, scanare, digitizare);
 3. Multiplicare;
 4. Pierderea sau deteriorarea a documentului din fondul bibliotecii (conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova, Nr. 218 din 24.10.2008);
 5. Depăşirea termenului de restituire a unui document împrumutat (stabilit în regulamentul de ordine interioară a bibliotecii).

Alte servicii oferite de bibliotecă gratuit

 1. Instruire nonformală în diverse domenii ( stil de viață sănătos, cunoaștere personală, dezvoltare economică, antreprenoriat, educație financiară, agricultură, educație mediatică) sau privind dezvoltarea altor abilități personale și/sau profesionale.
 2. 2. Turul sau prezentarea bibliotecii pentru utilizatori;
 3. Orientarea și îndrumarea în spațiile bibliotecii;
 4. Oferirea materialelor promoționale ale bibliotecii;
 5. Accesul, în incinta bibliotecii și/sau de la distanță, la instrumentele de informare Biblioteca digitală.
 6. Accesul, în cadrul bibliotecii, la resursele informaționale ale acesteia pe diferite suporturi (colecții de documente din bibliotecă)
 7. Accesul la echipamentul bibliotecii (calculatoare, imprimantă, xerox etc.)
 8. Împrumutul la cămin al cărților.
 9. Consultarea pe loc a documentelor.
 10. Împrumutul și utilizarea manualelor în incinta bibliotecii.
 11. Accesul la colecțiile electronice ale bibliotecii, în sediu și de la distanță
 12. Rezervarea documentelor manualelor de bibliotecă care nu sunt disponibile la momentul solicitării.
 13. Rezervarea echipamentelor bibliotecii (calculatoare, imprimantă, xerox etc.)
 14. Prelungirea, prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare, a termenului de împrumut pentru documentele, manualele din bibliotecă.
 15. Elaborarea bibliografiilor în limitele documentelor din colecțiile bibliotecii.
 16. Elaborarea buletinelor de achiziții de documente ale bibliotecii.
 17. Instruirea utilizatorilor privind cultura informației.
 18. Instruirea nonformală a utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale a acestora.
 19. Organizarea de expoziții ale colecțiilor proprii ale bibliotecii.
 20. Organizarea programelor și a activităților cu caracter literar, cultural, educativ, social, academic, de recreere (întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, discuții literare, zile de informare, ore a lecturii, mese rotunde etc.).
 21. Oferirea spațiului pentru comunicarea nonformală (discuții, dezbateri), studiu individual, precum și pentru activități în grup (studiu în grup, cercul temei pentru acasă).
 22. Oferirea spațiului pentru expoziții, evenimente sau activități de importanță socială sau comunitară, în limitele capacităților tehnico-materiale.
 23. Oferirea, prin intermediul paginii web a bibliotecii, a informațiilor despre resursele informaționale, serviciile și facilitățile oferite.
 24. Oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului bibliotecii.
 25. Oferirea accesului la Internet de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii.
 26. Instruirea utilizatorilor cu ajutorul mijloacelor electronice.
 27. Organizarea evenimentelor virtuale