Tractorist-mașinist în producția agricolă

Programul de formare profesional ”Tractorist -maşinist în producţia agricolă” are misiunea de a pregăti specialiști calificați în domeniul Servicii de transport”.

Tractorist-mașinistul în producția agricolă efectuează de obicei următoarele activități principale:

Executarea lucrărilor solului.

 • pregătește agregatele pentru lucru (agregatul de arat, agregatul de discuit, agregatul de pregătit solul cu combinatorul);
 • execută lucrarea de arat în conformitate cu cerințele agrotehnice ale culturilor ce urmează a fi semănate;
 • prelucrează solul cu diferite agregate în vederea însămânțărilor (mărunțire, pregătire pat germinativ, distrugere buruieni etc);

Însămânțarea culturilor agricole

 • execută semănatul în rânduri dese în funcție de norma de sămânță la ha, distanța dintre rânduri, lungimea marcatorului, tipul brăzdarului.
 • seamănă în rânduri îndepărtate bob cu bob culturi prășitoare.

Întreținerea culturilor

 • fertilizează culturile cu îngrășământ identificat în conformitate cu tehnologia culturii;
 • prășește mecanic culturile;
 • execută lucrări de protecție a culturilor împotriva bolilor, dăunătorilor și buruienilor;
 • irigă culturile;

Recoltarea plantelor furajere

 • execută lucrări de cosit conform priorităților stabilite adecvat suprafeței optime pe schimb;
 • pregătește furajele cosite în funcție de cultură și de destinația producției;
 • transportă furajele corespunzător normelor tehnice și de deplasare pe diferite categorii de drumuri.

Întreținerea agregatelor de lucru

 • identifică starea tehnică a agregatului
 • execută întreținerea tehnică zilnică a agregatului
 • stabilește necesarul de piese de schimb, combustibili și lubrifianți
 • asigură aprovizionarea ritmica cu piese de schimb, carburanți și lubrifianți

Finalitățile programului de formare profesional

Pregătirea pentru activitatea în ramură

Prelucrarea solului

Construcţia, întreţinerea tehnică, repararea şi exploatarea motorului tractoarelor şi automobilelor

Iniţierea şi întreţinerea plantaţiei

Recoltarea culturilor agricole

Bazele legislaţiei în traficul rutier

Construcţia, întreţinerea tehnică, reparaţia şi exploatarea transmisiei de putere, părţii rulante, direcţiei, sistemului de frânare, echipamentelor de lucru, auxiliar şi electric a tractoarelor şi automobilelor

Conducerea autovehiculului. Comportament şi siguranţă.

Acordarea primului ajutor. Educaţia antidrog

Curriculum Tractorist mașinist în producția agricolă