Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Operator introducere, validare și prelucrare date

Programul de formare profesională ”Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Operator introducere, validare și prelucrare date”, are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi pentru segmentele pieţei muncii din domeniul TIC. Operatorul pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Operatorul introducere, validare și prelucrare date  este o persoană specializată, care:

 • asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare în reţea; supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare în reţea;

 • instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;

 • gestionează suportul/dispozitivele de stocare а datelor;

 • utilizează echipamente реrifеriсе și de birotică la рrеluсrаrеа datelor;

 •  asigură securitatea datelor;

 • introduce, рrеluсrеаză și validează date;

Şcoala Profesională Floreşti vă oferă studii de înaltă calitate, cu o gama largă de facilități, ceea ce vă permite să obțineți deprinderea de a folosi la maxim tehnologiile moderne, inclusiv calculatorul, care la rândul său vă deschide o mulțime de uși la angajarea în cîmpul muncii.

Pentru a obține calificarea de “Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” Operator introducere, validare și prelucrare date, ai de studiat  3 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de cunoștințe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației  Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

„Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă.

Finalitățile programului de formare profesional

 • Asigurarea funcţionării calculatorului, a reţelei de calculatoare;

 • Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor;

 • Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor şi aproduselor program;

 • Instalarea, configurarea calculatorului / a reţelei de calculatoare;

 • Prеluсrаrеа informatiei textuale si numerice;

 • Utilizarea Ьаzеlоr de date;

 • Sisteme de рrеluсrаrе grаfică și multimedia;

 • Tehnologii de соmuniсаrе digitală;

 • Crеаrеа si рrеluсrаrеа documentelor web;

 •  Utilizarea echipamentelor de birotică.

Vă aşteptăm cu drag!

Plan de studii

Curriculum modular Operator suport tehnic al calculatoarelor 

Curriculum modular Operator introducere prelucrare validare date 

Curriculum practica producere operator validare date operator suport tehnic_SPFloresti

Curriculum practica in producere_OSTC.

PDS-a-meseriei-OSTC OIPVD

Standardelor ocupaţionale OSTC OIPVD

Standard de calificare OSTC

Standard de calificare OIPVD