Catedra Discipline de cultură generală

Catedra Discipline de cultură generală

 Traiește ca și cum ai muri mâine, învață ca și cum ai trăi la infinit.

(Mohandas Gandhi)

 Şef catedră 

Botnariuc Natalia

Profesor informatică

grad didactic II

Membrii catedrei

 1. Botnariuc Natalia – profesor informatică și discipline de specialitate TIC, grad didactic II;

 2. Coșciucg Viorica – Profesor ” Geografie, Biologie”  grad didactic II

 3. Lelic Ala – Profesor  Chimie  grad didactic II

 4. Buharev Elena – Director adjunct instruire/educație, Profesor l.franceză/ l.engleză grad didactic II

 5. Postoroncă Vera– Șef secție AC, Profesor ”Limba și Literatura Română” grad didactic II, .

 6. Slutu Ana-Profesor ”Limba și Literatura Română, discipline opționale”.

 7. Văscăuțan Sergiu– Profesor ” Istorie. Educația Civică” grad didactic II, .

 8. Mașurceac Aliona-Profesor ” Educația fizică” grad didactic II,

 9. Roman Natalia –  Metodist, profesor Limba și Literatura Română, grad didactic II;

 10. Egorov Rodica– Profesor  l.franceză/ l.engleză;

 11.  Ivanes Svetlana– pedagog social, grad didactic II;

 12. Lungu Gheorghe – Profesor Matematică, fizică.

 13.  Ciocoi Inga– Profesor Matematică, grad didactic II;

 14. Spolitac Zinaida -Bibliotecar;

 15. Savca Pavel – pedagog social.

Competențe generale

 1. Dezvoltarea la elevi a caracterului civic, formarea noilor valori moral-europene, a unei relații spirituale puternice față de familie ca celula de bază a societății, precum și față de problemele social contemporane;
 2. Manifestarea preferințelor pentru un mod sănătos de viață. Formarea deprinderilor necesare practicării culturii fizice, a interesului pentru sport;
 3. Manifestarea interesului pentru studiul limbii și al creației literare, folosirea limbii române la standarde acceptate în vorbire, scriere, citire;
 4. Cunoașterea limbii franceze, engleze la un standard acceptat;
 5. Cunoașterea datelor și evenimentelor istorice din spațiul geografic al țării noastre;
 6. Cultivarea gustului estetic și a interesului pentru cunoașterea operelor de artă.

Obiective propuse spre realizare

a)Organizatorice

 • Organizarea activității de proiectare pedagogică conform cerințelor înaintate de Ministerul Educației și Cercetării al R.Moldova;
 • Conceperea și realizarea la timp a planificării semestriale și anuale.

b)Perfecționare și schimb de experiență

 • Perfecționarea continuă a cadrelor didactice;
 • Utilizarea metodelor interactive de lucru și conceperea de noi instrumente de predare, învățare, evaluare în conformitate cu noua metodologie;
 • Participarea la ședințele metodice la nivel local (republică);
 • Desfășurarea activităților demonstrative la catedră (ore publice, activități extracurriculare, seminare).

c)Procesul educațional

 • Implicarea activă a elevilor în cadrul procesului de studiu și responsabilizarea lor;
 • Asigurarea unui climat favorabil învățării;
 • Formarea deprinderilor de studiu și cercetare științifică la elevi, precum și a unei gândiri critice și creative, pentru a mări considerabil procentul calității studiilor la discipline;
 • Dezvoltarea interesului și motivației pentru studiu și aplicarea științelor în contexte variate;
 • Dezvoltarea la elevi a capacității de a comunica, de a gândi independent, de a lua decizii, de a învăța continuu.

d)Activități extracurriculare

 • Pregătirea și desfășurarea competițiilor sportive;
 • Desfășurarea săptămânii dedicate limbii române, franceze, istoriei, geografiei.

e)Evaluarea

 • Stabilirea relațiilor dintre evaluarea conținuturilor învățării;
 • Aprecierea obiectivă a performanțelor elevilor;
 • Folosirea unei metode variate de evaluare;
 • Afirmarea capacităților de autoevaluare a elevilor;
 • promovarea unor concepte, unor tehnici și instrumente de evaluare a capacităților cognitive afectiv-motivaționale, volitive, comportamentale, a intereselor, atitudinilor, priceperilor și deprinderilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *