Electrogazosudor-montator.Tăietor cu gaze

De la descoperirea metalelor și până în prezent, meseria data se consideră una dintre cele mai precăutate meserii, deoarece îmbină factori foarte importanți pentru necesitățile şi comfortul vieții cotidiene, de asemenea prin științele ce au participat la formarea meserii date, aduce direct și indirect posibilitatea de a făuri un viitor destul de innovațional, ce introduce la general vorbind siguranța în ziua de mâine, spre exemplu: Noi oportunități de extragere a resurselor, crearea unor resurse de energii noi, până și călătoriile cosmice !

Pentru a obține calificarea de “Electrogazosudor – montator .Tăietor cu gaze”, ai de studiat doar 3 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de cunoștințe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației  Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Orice construire bună are necesitatea de o bază trainică, orice obiect bun, are nevoie de o structură bună, deci fiecare început are nevoie de factori ce formează orice subiect, în construcţie, meseria dată se consideră pârghia principală, fără această meserie construcția ar deveni ca și bucatele nepregătite – nespălate, deci nesigure !

Având în vedere aceste aspecte, înțelegem cât de important este pentru voi “studenții școlii” o bază bună de cunoștințe și condiții de nivel modern, astfel prin proiecte și parteneriate (europene) am adus la un standart modern și European atelierul școlii, fiind dotat cu tot ce este necesar, de asemenea studenții meseriei date beneficiează de utilaj, instrumente performante și echipamentul necesar pentru desfăşurarea  orelor de instruire practică, ba mai mult ducem tratative cu agenții economici locali și străini pentru elaborarea unui standard ce permite eficiența maximă la angajarea în cîmpul muncii.

Noi vă oferim studii de înaltă calitate, cu o gama largă de beneficii și  facilități, ceea ce vă permite să obțineți deprinderea de a folosi la maxim tehnologiile moderne, inclusiv orice tip de sudare, care prin urmare vă asigură cu posibilități enorme, deoarece ve-ți deţine cunoștințe și abilități de ultimă generație !

Finalitățile programului de formare profesional

  • Pregătirea materialului pentru sudare (trasarea, îndreptarea, tăierea, burghierea și pilirea materialului);

  • Citirea, descifrarea și respectarea desenelor tehnice;

  • Sudarea maselor plastice;

  • Lipirea aliajelor tari și moi;

  • Utilajul și metodele de lucru la sudarea prin rezistență electrică;

  • Tăierea cu gaze și plazmă;

  • Sudarea cu flacăra de gaze;

  • Sudarea cu electrod învelit a diferitor metale și în diferite poziții;

  • Efectuarea sudării cu sârmă electrod în mediu de gaze protector (MIG;MAG);

  • Efectuarea sudării cu electrod nefuzibil (WIG TIG).

 

Plan de studii

Curriculum  ”Electrogazosudor-montator”

Curriculum Tăietor cu gaze

PDS-a-meseriei-EMTG2