Consiliul Elevilor

Regulamentul de funcționare a Consiliului Naţional al Elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic

REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Consiliul Elevilor în ŞP.Floreşti

Plan anual de activitate a Consiliul elevilor 2022-2023

Membrii Consiliului:

Savca Pavel – Coordonator CE

Pascarenco Cătălin – Președintele CE

Stratievschi Tatiana – Vicepreședintele CE

Maharat Edvard – Secretar CE

Ceban Maxim
Eni Ian
Borozan Igor
Olaru Nicolae
Stratievschii Tatiana
Guţu Nicoleta
Borziac Vasile
Perju Daniel
Livia Terțvadze
Miron Mihail
Repeșco Maxim
Botnari Viorica
Bezede Petru
Dobrovolschi Ilie