Electrician-electronist auto. Mecanic auto

Programul de formare profesională  Electrician-electronist auto.Mecanic auto  are misiunea de a pregăti muncitori calificaţi în domeniul Servicii de transport. Electricianul electronist auto. Mecanic auto îşi desfăşoară activitatea într-un mediu în continuă evoluţie, această ocupaţie este solicitată de piaţa muncii. Absolvenții programului de formare profesională la meseria Electrician  electronist auto. Mecanic auto dobândesc o serie de cunoștințe, abilități și aptitudini care le vor permite să realizeze operații cu complexitate medie, de întreținere, reparare și verificare a stării de funcționare a autovehiculelor.

Şcoala Profesională Floreşti vă oferă studii de înaltă calitate, cu o gama largă de facilități, ceea ce vă permite să obțineți deprinderea de a folosi la maxim tehnologiile moderne, inclusiv diagnosticarea tehnică (computerizată), care la rândul său vă deschide o mulțime de uși la angajarea în câmpul muncii.

Pentru a obține calificarea de “Electrician electronist auto.Mecanic auto, ai de studiat  3 ani, iar la absolvire, obții o bază bună de cunoștințe și abilități practice, confirmate prin documentul eliberat de către Ministerul Educației  Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Abilităţile pe care le vor dezvolta tinerii urmând această meserie sunt extrem de solicitate pe piaţa forţei de muncă.

Finalitățile programului de formare profesional

 • Organizarea eficientă a procesului de lucru.
 • Verificarea funcţionalităţii SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
 • Mentenanţa SDV-urilor specifice sarcinilor de lucru.
 • Mentenanţa componentelor mecanice a automobilelor.
 • Întreţinerea echipamentelor electrice şi electronice ale autovehiculelor.
 • Diagnosticarea echipamentelor electrice şi electronice ale autovehiculelor.
 • Repararea sistemelor electrice şi electronice ale autovehiculelor.
 • Executarea lucrărilor de punere în exploatare a automobilelor;
 •  Executarea lucrărilor de mentenanţă generală (expres – servicii) a automobilului;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a organelor de susţinere şi rulare a automobilului;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de direcţie;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a sistemelor de frânare;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a motoarelor cu ardere internă;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a echipamentului electric;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică şi reparaţie a componentelor transmisiei;
 • Executarea lucrărilor de întreţinere a caroseriei, instalaţiilor de ventilare şi climatizare a habitaclului automobilului.

Fii deștept învață o meserie!

Plan de studii 

Curriculum Mecanic auto.

Curriculum Electrician electronist auto

PDS Electrician Auto Mecanic Auto