Catedra Discipline de specialitate

Catedra Discipline de specialitate

“Şcoala cea mai bună e aceea în care  înveţi mai întîi de toate să înveţi.”
(N. Iorga)

Şef  catedră

Covali Maria

Profesor disciplini de specialitate

grad didactic I

Membrii catedrei

 1. Crețu Veaceslav – Director, profesor discipline de specialitate TIC  grad didactic I,  grad managerial I, master în management educațional
 2. Șaban Sergiu, Director adjunct instruire practică și practică în producere, grad didactic II domeniul de activitate ”Electrogazosudor-montator”. Tăietor cu gaze
 3. Roșca Ecaterina  – Profesor discipline de specialitate (TIC) grad didactic I, Master în management și comunicare instituțională
 4. Untură Andrei –  Maistru. Profesor discipline de specialitate (TIC), meseria: Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor. Operator introducere prelucrare validare date
 5. Ciocoi Alin –  Maistru. Profesor discipline de specialitate TIC,  meseria: Operator pentru suportul tehnic al  calculatoarelor. Operator introducere prelucrare validare date
 6. Ciobanu Ion– profesor, domeniul de activitate ”Electrician electronist auto. Mecanic Auto”, grad didactic II;
 7. Apostol Zinaida – Maistru, profesor, domeniul de activitate ”Tencuitor. Placator cu plăci”.
 8. Covali Maria– profesor, grad didactic I, domeniul de activitate ”Electrician electronist auto. Mecanic Auto”;
 9. Vieru Victor – Maistru, profesor grad didactic II, domeniul de activitate  Electrician electronist auto. Mecanic Auto”
 10. Savca Vasile – Maistru, Profesor, domeniu de activitate”Maşinist la excavator cu o singură cupă. Mașinist la buldozere ”, grad didactic II;
 11. Șalamac Leontie – Maistru, Profesor, domeniul de activitate ”Maşinist la excavator cu o singură cupă. Mașinist la buldozere ” grad didactic II;
 12. Scutaru Valeriu – Maistru, Profesor, domeniul de activitate ”Maşinist la excavator cu o singură cupă. Mașinist la buldozere ” grad didactic II;
 13. Pastușac Sergiu–   Maistru, Profesor, domeniu de activitate ”Electrician electronist auto. Mecanic Auto” grad didactic II;
 14. Sarmaniuc Petru – Maistru, Profesor domeniul de activitate ”Electrician electronist auto. Mecanic Auto” grad didactic II;
 15. Covalciuc Oleg –Maistru/profesor, domeniul de activitate ”Electrician electronist auto. Mecanic Auto”;
 16. Balan Grigore – Maistru, Profesor, domeniul de activitate  domeniul de activitate ”Electrogazosudor-montator”. Tăietor cu gaze

Competențe prioritare

 1. Adoptarea unei strategii educative, care să asigure o educație bună, indifirent de contingentul de copii și mediul lor familiar.
 2. Dezvoltarea creativității, antrenarea gândirii deschise, flexibile, creativitate și stimularea independenței în gândire.
 3. Cultivarea sensibilității pentru frumos, formarea unui comportament etico-moral adecvat.
 4. Satisfacerea necesităților cognitive și îmbogățirea nivelului informațional a elevilor.
 5. Aplicarea diferențiată a strategiilor instructive-educative centrate pe elev.
 6. Utilizarea în procesul de predare a metodelor activ-participative care să determine participarea activă a elevilor în propria lor formare.
 7. Evaluarea continuă a calității procesului instructiv educațional profesional.

Obiective catedrei

 1. Organizarea activității de proiectare pedagogică conform cerințelor înaintate.
 2. Conceperea și realizarea la timp a planificării anuale și zilnice.
 3. Prezentarea portofoliilor cadrelor didactice.
 4. Perfecționarea continuă a cadrelor didactice.
 5. Asigurarea unui climat favorabil învățării.
 6. Dezvoltarea la elevi a competențelor profesionale generale, specifice
 7. Desfășurarea decadelor la specialitate
 8. Aprecierea obiectivă a performanțelor elevilor.
 9. Formarea capacităților de autoevaluare a elevilor.
 10. Promovarea unor tehnici, instrumente de evaluare etc.

Planul Catedrei Disciplini Tehnice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *