Traseul profesional

Scopul urmării traseului profesional: Adaptarea ofertei educaționale a Instituției profesional tehnic la
cerințele și realitățile mediului socio-economic și folosirea eficientă a resurselor în concordanță cu cerințele pieței muncii.

Metodologia privind monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților

 

Gradul de integrare profesională al absolvenților pe piața forței de muncă, precum și rata de tranziție la următorul nivel de educație, promoția 2022-2023

 

Specialitatea

Numărul Total de absolvenți

Au continuat studiile

S-a încadrat în câmpul muncii conform specialitatii

S-a încadrat în câmpul muncii alt domeniu

Peste hotare

Serviciul militar

Îngrijirea copilului

Nu sunt încadrați în câmpul muncii

Electrogazosudor montator.Tăietor cu gaze

16

6

3

3

4

Mașinist la excavator cu o singură cupă.Mașinist la buldozer.

19

1

4

1

4

8

3

 Tencuitor. Placator cu plăci.

19

9

5

2

3

 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

18

6

3

1

3

 

5

 Placator cu plăci

14

3

3

2

4

2

 Tractorist mașinist în producția agricolă

9

5

2

2

Chestionar pentru urmărirea traseului profesional.

Rezultatele chestionării  (on-line)