Despre noi

Motto: “În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazat pe convingerea
că toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.”

   

Școala Profesională Florești este instituția de învățământ care există mai mult de 5 decenii.

  File de istorie

   Școala Profesională Florești s-a înființat la data de 08.06.1967 ca școala profesională pentru pregătirea muncitorilor calificați în domeniul construcției.

   În 1971 a fost reorganizată în Școala medie Profesională Tehnică №34, iar în 1984 – reorganizată în Școala medie Profesională polivalentă.

După anul 1990 pentru a se putea adapta noilor cerințe de pe piața muncii, școala își lărgește gama profilelor, începând să pregătească muncitori calificați și în domeniul deservirii sociale.

Ultima reorganizare a avut loc la data de 01.01.2016 în baza Hotărârii de Guvern nr. 444 din 20.07.2015 conform căreia Școala Profesională din or. Florești se reorganizează prin absorbția Școlii Profesionale din or. Mărculești.

În prezent, Școala Profesională Florești e subordonată Ministerului Educației al Republicii Moldova și cuprinde specializări în următoarele domenii:

 1. Construcție
 2. Servicii de trasport
 3. Telecomunicații

La etapa actuală, Școala Profesională Florești și-a dezvoltat o infrastructură complexă care asigură dezvoltarea competențelor necesare fiecărui meseriaș.

Anii 2007-2008 au inițiat procesul de modernizare continuă a Școlii Profesionale Florești.

Repercursiunile fiind următoarele:

 1. Perfecționarea cadrelor didactice prin formări continue.
 2. Înființarea și perfecționarea echipei manageriale.
 3. Dezvoltarea bazei materiale.
 4. Elaborarea planului de dezvoltare instituțională.
 5. Colaborarea cu diferiți parteneri autohtoni și străini.
 6. Implicarea în diferite proiecte.

Pentru implementarea proiectelor Școala Profesională Florești colaborează cu diverși parteneri:

 1. LED Moldova  2007 – prezent…
 2. HIFAB   2008 – 2009
 3. SUPRATEN  2009 – prezent…
 4. WINROCK   2011 – 2013
 5. Asociația Meșteșugarilor  2011 – 2017
 6. Instituția Publică “Unitatea de Coordonare, Implementare și monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății” 2010 – 2011.

Misiunea şcolii

   Şcoala este parte componentă a sistemului de învăţământ profesional tehnic secundar, activează în  conformitate cu Codul Educaţiei şi oferă programe de formare profesională a muncitorilor calificaţi în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor în domeniile: construcții, servicii de transport.
Școala promovează respectul față de valorile adevarate ghideză tinerii spre căile adevarate prin care pot evolua și se pot perfecționa, contribuind substanțial la educația de calitate, continuu  ascendentă și performantă, în  concordanță cu exigentele unei societăți democratice.

   Viziunea şcolii

   Ne propunem să devenim un centru educaţional multifuncţional pe piaţa pregătirii profesionale din republică, reprofilării şi instruirii continue pentru profesiile muncitoreşti, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene, apreciată de către beneficiari şi comunitatea locală prin:
• eficienţa activităţii instructiv-educative;
• asigurarea egalităţii şanselor la educaţie pentru toţi doritorii;
• performanţă în activitate;
• condiţii fizice şi materiale caracteristice unui învăţământ de calitate;
• parteneriat şi colaborare în comunitatea locală şi naţională;
• sistemul managerial flexibil şi adecvat în obţinerea performanţelor;
• cadre didactice care implementează tehnologii informaţionale şi educaţionale avansate;
• tineri cu aptitudini şi capacităţi de gândire şi creativitate, care să-i ţină la curent cu o lume a tehnologiei în permanenţă schimbare cu cerinţele de formare continuă.
ŞP Floreşti este o şcoală în serviciul comunităţii având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de persoane şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât „mâine să fie mai buni ca azi”.
,,Școala este a elevului și trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare personală și profesională a acestuia. Câștigarea și menținerea încrederii beneficiarilor noștri direcți și indirecți, prin servicii de calitate pentru o educație temeinică și continuă, reprezintă investiția cea mai profitabilă pentru viitorul nostru, al tuturor!

Școala noastră reprezintă locul ideal pentru descoperire, cunoaștere și devenire.