Anunț Concurs!

    Școala Profesională din orașul Florești, anunță concurs pentru ocuparea funcției  de conducere ”Șef secție asigurarea calității”. 

 La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale și sunt deținători de grad didactic sal managerial. 

Candidații pentru ocuparea funcției de  Șef secție asigurarea calității al instituției de învățământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la secție resurse umane în anticameră), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:  

 1. a) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. d) copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;
 5. e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 6. f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. h) Proiectul Planului de îmbunătățire a calității pentru 5 ani în instituție;
 9. i) copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 10. j) copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 11. k) opțional – participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

Actele vor fi depuse la Școala Profesională din or. Florești, în anticameră, până la 26.05.2023 

Telefoane de contact: 0(250) 2-06-57; 2-21-82 

Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică: http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/ 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *