Proiectul didactic – ,,barometrul” succesului unei lecții

Recent, cadrele didactice din ȘP or.Florești, au participat la un seminar metodic, cu genericul: ,,Planificarea activității didactice”. Formatorii: Crețu Veaceslav, directorul instituției, Buharev Elena, director adjunct instruire/educație, Șaban Sergiu, director adjunct instruire/producere, Postoroncă Vera, profesor de limba și literatura română, au propus spre realizare o agendă consistentă, alcătuită din următoarele puncte: 

-definirea noțiunii de ,,proiectare didactică”; 

-identificarea deosebirilor între noțiunile de ,, planificare” și ,,proiectare”; 

-analiza unui studiu de caz, la subiectul nominalizat; 

-compararea diferitor tipuri de proiecte didactice; 

-elaborarea schiței unui proiect didactic ERRE. 

Au fost prezentate diverse tipuri de proiecte didactice: ERRE, 5-D, ERRE încadrat în 5-D. S-a menționat care din ele sunt binevenite la orele de instruire practică (5-D), cultură generală și instruire teoretică (ERRE), la fel, la instruirea teoretică – ERRE încadrat în 5-D.  S-a atras atenție asupra  mai multor detalii relevante, în elaborarea proiectului unei ore, cum ar fi: formularea obiectivelor, a OPF, ținându-se cont de verbele dezirabile, de Taxonomia lui Bloom. Trebuie de menționat că aici, au fost oportune materialele oferite de partenerul nostru fidel, proiectul CONSEPT-V, în cadrul formărilor continue de-a lungul anilor. Formabilii au fost implicați în  activități, realizând  sarcini de lucru: continuarea versurilor propuse, definirea noțiunii de ,,proiectare”, identificarea unei probleme și propunerea soluțiilor, în cazul, când în cadrul unei lecții, a fost omisă o etapă a acesteia etc. 

În concluzie, formatorii au reiterat că materialele propuse sunt  la nivel de recomandare, iar fiecare cadru didactic e liber să-și aleagă metoda sa de proiectare și desfășurare a unei ore. Cert este, că profesorul e responsabil  de  calitatea și eficiența predării cunoștințelor, de evaluarea performanțelor înregistrate de discipoli, de aceea  trebuie să vină în fața acestora bine pregătit, iar formarea inițială să fie doar o pistă sigură spre învățarea pe tot parcursul vieții.  

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *